Meer dan een thuis

Al In 2001 was er het verlangen naar het creëren van een (t)huis waar vrouwen en kinderen in nood een plekje zouden kunnen vinden.
Een plaats voor een nieuw begin, een bron van Hoop.
In 2014 is die droom werkelijkheid geworden met de aanschaf van een voormalig overheidsgebouw. Daarin is sinds die tijd hard gewerkt om een prettig (t)huis te bouwen voor mensen in allerlei situaties. Nu, een aantal jaar verder heeft dit huis steeds meer vorm gekregen en kunnen we verder bouwen aan de 4 pijlers van activiteiten welke binnen de muren van Bron van Hoop plaatsvinden.

De 4 pijlers.
1. (Crisis)opvang aan vrouwen en vrouwen met kinderen.
2. Het bieden van een (t)huis aan mensen die (tijdelijk)wonen bij de stichting, maar ook voor hen met een eigen woonplek.
3. Ondersteunen en faciliteren van zending en evangelisatie.
4. Interkerkelijke activiteiten zoals kringen en aanbiddingsavonden.